Det ble etablert Bibliotekverksted, MakerSpace på Stor-Elvdal bibliotek
29. november 2017.

Da fikk biblioteket svar på søkaden om å få Arenautviklingsmidler. Vi fikk kr 80.000,- fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet etablering av Bibliotekverksted MakerSpace 2018-19 på Stor-Elvdal bibliotek.
Prosjektet er tredelt, men det dreier seg om å presentere teknologi og realfag rettet mot barn og unge. Vi bruker fagfolk, forfattere og faglitteratur med tema som programmering/koding, teknikk og IT. Formidlingsformen vil være praktisk anlagt med arrangementer og aktiviteter som fremmer lekelyst, innovasjon og skaperglede.
Tusen takk til Nasjonalbiblioteket 🇳🇴

https://bibliotekutvikling.no/…/Tildeling-arenamidler-2018.…

https://bibliotekutvikling.no/…/nasjonalbiblioteket-deler-…/
BIBLIOTEKUTVIKLING.NO